ZANIM BĘDZIE ZA PÓŹNO

ZANIM BĘDZIE ZA PÓŹNO

 

 Od sierpnia 2017 r. do 31.12.2017 r. w Darżewie będzie realizowany projekt pn. „Zanim będzie za późno” dofinansowany ze środków Gminy Bobolice. Jest  to program profilaktyczny bezpośrednio skierowany do uczniów klas II i III Gimnazjum Publicznego im. Agaty Mróz – Olszewskiej w Bobolicach, kl. VI i VII Szkoły Podstawowej im. Henryka Sienkiewicza w Bobolicach, II i III Gimnazjum im. Czesława Miłosza w Darginii, VII Szkoły Podstawowej w Darginii, VI Szkoły Podstawowej w Drzewianach. Całość zadania obejmuje swoim zakresem kompleks działań mających przyczynić się do zmniejszenia używania środków psychoaktywnych przez młodych mieszkańców gminy Bobolice, wzrostu wiedzy z zakresu profilaktyki uzależnień oraz nowych substancji uzależniających, a także podniesienia świadomości beneficjentów nt. przyczyn, skutków, mechanizmów uzależnień, jak również potencjalnych zagrożeń wynikających z nadużywania środków psychoaktywnych, które w konsekwencji prowadzą do pogłębiania się problemu patologii społecznych. W ramach projektu odbędzie się 14 godzin spotkań z uczniami ww. placówek oświatowych. Spotkania  poprowadzi specjalista terapii uzależnień.

 

       Alina Sichowska

Koordynator projektu

 

herb                                          bobolice

 

Zadanie pn.” Zanim będzie za późno” dofinansowane z budżetu gminy Bobolice w ramach współpracy
z organizacjami pozarządowymi w 2017r.

Umowa nr PKW.524.12.2017