Warunki przyjęcia

Przyjmujemy osoby uzależnione od substancji psychoaktywnych, posiadające jednostkę chorobową wg klasyfikacji ICD – 10 od F.11.2 do F.19.2, z wyłączeniem F.17.
Nie przyjmujemy osób uzależnionych wyłącznie od alkoholu (z rozpoznaniem F. 10)
Przyjmujemy osoby pełnoletnie.
Szczegółowe warunki i zasady przyjęcia osób ustalane są po numerem telefonu: (94) 318 37 95, w dni powszednie, tj. od poniedziałku do piątku, w godz. 8:00 – 14:00.

  • Osoby oczekujące na przyjęcie  zobowiązane są co najmniej raz w tygodniu potwierdzać gotowość przyjęcia na oddział,
  • brak potwierdzenia w określonym terminie gotowości do przyjęcia skutkuje skreśleniem z listy oczekujących,
  • przeciwwskazaniem do przyjęcia jest niewyrównany stan somatyczny lub psychiczny.

Przy przyjęciu do ośrodka:

  • bezwzględnym warunkiem jest wcześniejsza rejestracja telefoniczna
  • wymagane jest posiadanie skierowania wystawionego przez lekarza psychiatrę lub lekarza medycyny rodzinnej,
  • dla osób będących w złej kondycji fizycznej i psychicznej przyjęcie do ośrodka wymaga procesu szpitalnej detoksykacji,
  • w chwili przyjęcia wymagana jest bezwzględna trzeźwość,
  • wstępnej oceny stanu psychicznego i somatycznego dokonuje lekarz psychiatra zatrudniony w ośrodku,
  • ustalenie terminu przyjęcia po zgłoszeniu jest uzależnione od aktualnie posiadanych wolnych miejsc w ośrodku,
  • w ośrodku obowiązuje etapowy proces terapii stanowiący podstawę realizowanego programu.