Program wspierający rozwiązywanie problemu bezdomności, Edycja 2016

„Program wspierający rozwiązywanie problemu bezdomności”, Edycja 2016 

Cel nr 1: Zwiększenie samodzielności osób bezdomnych poprzez system usług reintegracji społecznej i zawodowej.

Od 01.06.2016r. w Ośrodku Rehabilitacyjno – Postresocjalizacyjnym w Darżewie jest realizowany program reintegracji społeczno–zawodowej osób bezdomnych pn. „Program wspierający rozwiązywanie problemu bezdomności”, Edycja 2016; Cel nr 1: Zwiększenie samodzielności osób bezdomnych poprzez system usług reintegracji społecznej i zawodowej” współfinansowany przez Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej. Działania zawarte w projekcie skierowane są bezpośrednio do 8 osób bezdomnych przebywających na terenie Ośrodka. W ramach realizacji zadania przewiduje się wsparcie terapeutyczne, opiekę asystenta niezależnego życia, spotkania z doradcą zawodowym, organizację zajęć z obsługi komputera podstawowych programów i Internetu, kursy i szkolenia zawodowe oraz terapię zajęciową, w ramach której odbędzie się jedno spotkanie ze społecznością lokalną. Zadanie wykorzystuje dobre praktyki wypracowane przez oferenta w latach wcześniejszych, gwarantując tym samym wysoką jakość i skuteczność  oddziaływań.

Alina Sichowska

Specjalista ds pozyskiwania funduszy

Koordynator projektu

mrpips_logo-495x495 darzewo_logo_bw

 

 

 

 

Zadanie publiczne współfinansowane ze środków Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej w ramach „Programu wspierającego rozwiązywanie problemu bezdomności”, Edycja 2016