Nadzieja – kompleksowy program wsparcia osób bezdomnych

Nadzieja – kompleksowy program wsparcia osób bezdomnych

Od 01.06.2016r. na terenie Ośrodka Rehabilitacyjno–Postresocjalizacyjnego w Darżewie jest realizowany projekt pn. „Nadzieja-kompleksowy program wsparcia osób bezdomnych” współfinansowany ze środków Wojewody Zachodniopomorskiego w ramach „Programu współpracy Wojewody Zachodniopomorskiego z podmiotami niepublicznymi działającymi w zakresie pomocy społecznej na 2016 r.”. Działania zawarte w projekcie skierowane są bezpośrednio do 10 osób bezdomnych przebywających na terenie Ośrodka. Zadanie obejmuje swoim zakresem poprawę standardu pobytu i noclegu osób przebywających na oddziale dla osób bezdomnych poprzez remont i adaptację oraz wyposażenie pomieszczeń, w których przebywać będą te osoby oraz zakup drobnego sprzętu gastronomicznego do kuchni. Jednym z głównych działań przewidzianych w realizacji zadania są prace ergoterapeutyczne, obejmujące swoim zakresem przede wszystkim drobne prace ogrodowe, porządkowe, remontowo – budowlane oraz adaptacyjne. Prace wykonywane w ramach ergoterapii będą dostosowane do indywidualnych możliwości zarówno fizycznych jak i psychicznych poszczególnych osób.

2Wojewoda Zachodniopomorski

darzewo_logo_bw

 

 

 

 

 

Zadanie pn. „Nadzieja – kompleksowy program wsparcia osób bezdomnych” współfinansowane z budżetu Wojewody Zachodniopomorskiego.

Umowa nr 283/S1/2016.