MIEJ ŚWIADOMOŚĆ

Szkody wynikające z przyjmowania substancji psychoaktywnych oraz uzależnień behawioralnych

Uzależnienie jest silną potrzebą lub uczuciem przymusu zażywania substancji psychoaktywnej lub  wykonywania czynności z utratą kontroli nad nimi. Rozróżniamy trzy rodzaje uzależnień: fizyczne, psychiczne i społeczne. Uzależnienie niesie za sobą wiele negatywnych skutków zarówno dla osoby uzależnionej, jak i jego rodziny jak oraz społeczeństwa. Negatywnymi następstwami wszelkich uzależnień, w tym uzależnień behawioralnych mogą być problemy zdrowotne, konsekwencje społeczno–ekonomiczne, problemy rodzinne  czy konsekwencje karne.

 

SZKODY ZWIĄZANE Z PRZYJMOWANIEM SUBSTANCJI PSYCHOAKTYWNYCH I UZALEŻNIEŃ BEHAWIORALNYCH (PRZYKŁADY)

I. Szkody zdrowotne – somatyczne:

– ostre zatrucie,

– wychudzenie, wyniszczenie,

– zakażenie wirusem HIV, HCV, HBV,

– zakrzepy w żyłach i zatory tętnicze,

– patologie ciąży i porodu,

-zakażenia bakteryjne, w tym posocznice,  np. gronkowiec złocisty,

– świerzb, grzybica,

– choroby przenoszone drogą płciową,

– ropnie i ropowice skóry w miejscach po zastrzykach.

 

II. Szkody zdrowotne – psychiczne:

– bezsenność,

– depresja/próby samobójcze,

– zaburzenia pamięci,

– zespoły organiczne np. otępienie,

-zaburzenia uczuciowości.

 

III. Szkody społeczne

– osłabienie więzi rodzinnych,

– bezdomność,

– bezrobocie,

– konflikty z prawem,

– niepełnosprawność,

– obciążenie społeczeństwa pomocą socjalną.

 

!!!Pamiętaj!!!!

Każda substancja psychoaktywna może wywołać niepożądane efekty.

Nigdy nie prowadź samochodu po zażyciu substancji psychoaktywnych.

Dopalacze to nic innego jak nowe narkotyki, których użycie stanowi bezpośrednie zagrożenie dla zdrowia lub życia.

Nowe narkotyki charakteryzują się wysoką toksycznością nawet w mikroskopijnych dawkach.

Ich użycie łatwo może doprowadzić do trwałego uszkodzenia organów wewnętrznych i ośrodkowego układu nerwowego.

Nigdy nie mieszaj ze sobą narkotyków oraz narkotyków albo leków z alkoholem.

Jeżeli zażywasz leki szczególnie uważaj – niektóre leki mogą wchodzić w groźne interakcje z narkotykami.

Posiadanie każdej, nawet najmniejszej ilości narkotyku stanowi przestępstwo i jest zagrożone karą, łącznie z karą pozbawienia wolności.

Wiedz, że narkotyki na każdego działają inaczej!

 

Ośrodek Rehabilitacyjno – Postresocjalizacyjny w Darżewie

pomorze_zach darzewo_logo_bw

Zadanie  pn. „ Cel strategiczny 1: Ograniczenie szkód wynikających z zażywania substancji psychoaktywnych oraz uzależnień behawioralnych. Cel cząstkowy 1.2: Ograniczenie szkód wynikających z zażywania substancji psychoaktywnych. 1.2.1: Prowadzenie edukacji publicznej na temat szkód wynikających z uzależnienia, w tym z uzależnień behawioralnych oraz z zażywania substancji psychoaktywnych. Miej świadomość” .Zadanie współfinansowane ze środków Wojewódzkiego Programu Przeciwdziałania Uzależnieniom na lata 2012-2020 ujętych w budżecie Województwa Zachodniopomorskiego w 2016”.