Kadra Zarządzająca

pan_dyrektor1-300x201Stanisław Babiński – Dyrektor

Dyrektor Ośrodka Rehabilitacyjno – Postresocjalizacyjnego w Darżewie, certyfikowany specjalista terapii uzależnień (certyfikat honorowany przez Krajowe Buro ds. Przeciwdziałania Narkomanii i Ministerstwo Zdrowia), wykształcenie magisterskie pedagogiczne. Stanisław Babiński ma wieloletnie doświadczenie w pracy z osobami bezdomnymi i uzależnionymi od środków psychoaktywnych, posiada liczne certyfikaty i szkolenia, ukończył m.in. szkolenie z zakresu profilaktyki i terapii osób z uzależnieniami behawioralnymi oraz specjalistyczne szkolenie dla osób prowadzących zajęcia profilaktyczne w zakresie problematyki HIV/AIDS i narkomanii.