INTEGRACJA SPOŁECZNA – UMWZ

Od 01.04.2016r. w Ośrodku Rehabilitacyjno-Postresocjalizacyjnym w Darżewie będzie realizowany projekt pn. „Działalność na rzecz integracji i reintegracji zawodowej i społecznej osób zagrożonych wykluczeniem społecznym” współfinansowany z budżetu Województwa Zachodniopomorskiego. Działania zawarte w projekcie skierowane są bezpośrednio do 20 podopiecznych przebywających na terenie Ośrodka. Zadanie swym zakresem obejmuje kompleksowy program wsparcia dla osób zagrożonych wykluczeniem i marginalizacją społeczną, którego głównym celem jest podniesienie u uczestników zadania kompetencji kluczowych, uczestnictwo w życiu społecznym i kulturalnym,
a także przygotowanie do samodzielnego funkcjonowania poza placówką. W ramach realizacji zadania zaplanowano spotkania z doradcą zawodowym, warsztaty kreowania pozytywnego wizerunku na rynku pracy i w życiu społecznym z elementami savoir vivre, zajęcia ergoterapeutyczne oraz wyjazd integracyjny.

Alina Sichowska
Koordynator projektu

pomorze_zach

darzewo_logo_bw

„Wspieranie działań na rzecz integracji i reintegracji osób zagrożonych wykluczeniem społecznym” Zadanie współfinansowane z budżetu Województwa Zachodniopomorskiego.