HOSTEL

Hostel dla osób uzależnionych od substancji psychoaktywnych po zakończeniu procesu terapeutycznego , bezdomnych, zakażonych wirusem HIV i chorych na AIDS. Ideą, która przyświeca realizacji programu hostelowego jest chęć niesienia pomocy osobom, które z różnych przyczyn (ekonomicznych, społecznych, prawnych rodzinnych czy zdrowotnych) mają problem z odnalezieniem się w realiach życia społecznego.

 

Do hostelu przyjmowane są osoby :

– po zakończonym procesie terapeutycznym,

– bezdomne,

– zakażone wirusem HIV i chore na AIDS.

Cele programu hostelowego:

  • zapobieganie nawrotom choroby
  • rozwój własnych zainteresowań i talentów
  • readaptacja społeczno – zawodowa
  • poprawa kontaktów rodzinnych

 

Zapewniamy komfortowe warunki noclegu w nowo wyremontowanych i nowo wyposażonych  pokojach 2,3,4, osobowych wraz  z łazienką.

 

 

Więcej informacji pod nr tel. 94 318 37 95 w dni powszednie (pn- pt) w godz.  8:00-14:00