Program terapeutyczny

Program terapeutyczny realizowany w ośrodku trwa do 12 miesięcy. Ogólnym celem programu jest przygotowanie osoby uzależnionej do podjęcia próby powrotu do społeczeństwa i funkcjonowania w nim w oparciu o obowiązujące normy prawne, obyczajowe i etyczno – moralne.

Program terapii zakłada bezwzględną abstynencję od środków psychoaktywnych. Proces terapii podzielony jest na etapy. Umożliwia klientom stopniowy wgląd w samego siebie i dokonywanie systematycznych zmian myślenia i zachowania. Pozwala na weryfikację przekonań na swój temat dotyczących osobistych możliwości i ograniczeń w zakresie posiadanych umiejętności społecznych i emocjonalnych, naukę nowych sposobów radzenia sobie w sytuacjach trudnych i poprawę relacji z bliskimi osobami.

Program podzielony jest na 3 etapy, z których każdy pełni odrębną rolę w procesie leczenia:

 • etap pierwszy to aklimatyzacja w ośrodku, zakłada on pracę nad motywacją do zmiany i naukę brania odpowiedzialności – trwa on około czterech miesięcy, podczas których klient nie ma możliwości korzystania z prywatnego telefonu, laptopa, Internetu itp. oraz nie może samodzielnie opuszczać ośrodka,
 • etap drugi to czas integracji zasad i brania odpowiedzialności, pracy nad relacjami i wartościami – trwa on od czwartego do ósmego miesiąca pobytu w ośrodku,
 • etap trzeci to moment transformacji i utrwalania zmian, oraz moment, w którym następuje konfrontacja ze światem zewnętrznym – jest to okres od ósmego miesiąca pobytu w placówce do zakończenia leczenia.
  Każdy etap zaczyna obowiązywać od momentu podpisania kontraktu między klientem a terapeutą prowadzącym w imieniu społeczności terapeutycznej.

Program skonstruowany jest w oparciu o zasady społeczności terapeutycznej. Obowiązuje w niej hierarchiczność, system zadań korekcyjnych za naruszanie zasad społeczności i norm obyczajowych, jak i system wsparcia ze strony kadry i członków społeczności.

Pozostałe metody pracy terapeutycznej w ośrodku to:

 • terapia indywidualna,
 • terapia grupowa (grupa integracyjna, grupa motywacyjno – edukacyjna, grupa komunikacyjna, grupa terapeutyczna, grupa nawrotowa),
 • obozy terapeutyczne,
 • ergoterapia,
 • podnoszenie kwalifikacji zawodowych,
 • współpraca z rodzinami.