Bez tajemnic – edukacja w zakresie HIV/AIDS

Bez tajemnic – edukacja w zakresie  HIV/AIDS

 Realizacja projektu rozpocznie się  10.05.2016  i potrwa do 31.12.2016. Projekt jest bezpośrednio skierowany do uczniów szkół gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych z terenu województwa zachodniopomorskiego – powiatu koszalińskiego – Zespołu Szkół w Polanowie (Liceum), VI Liceum Ogólnokształcącego w Koszalinie, Zespołu Szkół nr 2 w Koszalinie, studentów Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Koszalinie oraz białogardzkiego – Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Tychowie. Całość zadania obejmuje swoim zakresem kompleks działań mających przyczynić się do wzrostu świadomości młodych mieszkańców województwa zachodniopomorskiego w zakresie przyczyn, działań zapobiegawczych, skutków, jak również potencjalnych zagrożeń wynikających z zakażenia HIV/AIDS. Głównym celem przedsięwzięcia jest ograniczenie rozprzestrzeniania się zakażeń HIV m.in. poprzez zapewnienie odpowiedniego dostępu do informacji, edukacji i usług w zakresie profilaktyki HIV/AIDS uczniom szkół gimnazjalnych i licealnych oraz studentom z terenu województwa zachodniopomorskiego poprzez przeprowadzenie30 godzin prelekcji. Wszystkie działania przewidziane w projekcie są zgodne z harmonogramem Krajowego Programu Zapobiegania Zakażeniom HIV i zwalczania AIDS opracowanym na lata 2012-2016 oraz programem współpracy Wojewody Zachodniopomorskiego z organizacjami pozarządowymi działającymi w zakresie zapobiegania zakażeniom HIV i zwalczania AIDS na rok 2016.

Alina Sichowska

Koordynator projektu

logo_zuw_duze-1                                          darzewo_logo_bw

Zadanie pn. „Bez tajemnic – edukacja w zakresie HIV/AIDS”  jest współfinansowane
ze środków budżetu Wojewody Zachodniopomorskiego.

Umowa nr 118/ZP2/2016