Dyskryminacja społeczna

Od 01.05.2016 do 31.12.2016r w Ośrodku Rehabilitacyjno – Postresocjalizacyjnym w Darżewie jest realizowany projekt pn. „Azymut-integracja-kompleksowy program integracji społecznej osób pochodzących z grup dyskryminowanych i zagrożonych wykluczeniem społecznym”. Zadanie skierowane jest bezpośrednio do 16 osób pochodzących z grup dyskryminowanych społecznie. Głównym celem jego realizacji  jest przeciwdziałanie dyskryminacji, wyrównywanie szans i poprawa sytuacji osób uzależnionych, bezdomnych, zagrożonych wykluczeniem i marginalizacją społeczną. Bezpośrednie oddziaływania z uczestnikami zadania realizowane w dwóch edycjach. Pierwsza edycja programu rozpocznie się 01.06.2016 a zakończy 31.08.2016, natomiast druga będzie trwać od 01.09.2016 do 30.11.2016.W ramach zadania realizowany będzie job coaching, warsztaty ergoterapeutyczne, integracja ze społecznością lokalną kursy i szkolenia zawodowe,  wyjazdy integracyjne – aktywne formy spędzania czasu wolnego i dogoterapia. Realizacja projektu w znacznym stopniu przyczyni się do podniesienia kompetencji społecznych i zawodowych osób dyskryminowanych i wykluczonych społecznie, wzmocnienia więzi społecznych oraz przyczyni się do wzrostu zaufania społecznego zarówno bezpośrednich beneficjentów programu, jak i społeczności lokalnej. Partnerem projektu jest Gmina Bobolice oraz Firma Znak – Bezpieczeństwo i Higiena Pracy Czesław Drozd z Człuchowa.

Alina Sichowska

ORP w Darżewie

fiodarzewo_logo_bw

Projekt dofinansowany ze środków Programu Fundusz Inicjatyw Obywatelskich