KLAUZULA INFORMACYJNA

SZANOWNY PACJENCIE!

Zgodnie z art. 13 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych ( RODO) z dnia 27 kwietnia 2016 r. ( Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016) informuje, iż:

  1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Ośrodek Rehabilitacyjno- Postresocjalizacyjny Stowarzyszenie Solidarni PLUS Darżewo 6 z siedzibą w Darżewie, 76-020 Bobolice.
  2. Kontakt z Inspektorem Ochrony Danych adres pilotmed@wp.pl
  3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu świadczenia usług medycznych- na podstawie Art. 6 ust. 1 lit.c ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. oraz na podstawie Art. 9 ust. 2 lit. h ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.
  4. Odbiorcami Pani/ Pana danych osobowych będą wyłącznie podmioty uprawnione do uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów prawa.
  5. Pani/Pana dane osobowe przechowywane będą przez okres 20 lat.
  6. Posiada Pani/Pan prawo odo żądania od administratora dostępu do danych osobowych, ich sprostowania lub ograniczenia przetwarzania
  7. Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego.
  8. Podanie danych osobowych jest obligatoryjne na mocy przepisu prawa.

Administrator Danych Osobowych

Stanisław Babiński- Dyrektor Ośrodka