Archiwum: Lipiec 2018

KLAUZULA INFORMACYJNA

SZANOWNY PACJENCIE! Zgodnie z art. 13 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych ( RODO) z dnia 27 kwietnia 2016 r. ( Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016) informuje, iż: Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Ośrodek Rehabilitacyjno- Postresocjalizacyjny Stowarzyszenie Solidarni…
Więcej