„Oaza kompleksowy program wsparcia osób bezdomnych”

Zadanie realizowane będzie od 01.07.2018r. do 31.12.2018r. na terenie Ośrodka Rehabilitacyjno-Postresocjalizacyjnego w Darżewie (gmina Bobolice, powiat koszaliński, województwo zachodniopomorskie). Działania zawarte w projekcie skierowane są bezpośrednio do 10 osób bezdomnych przebywających na terenie Ośrodka. Zadanie obejmuje swoim zakresem poprawę standardu pobytu osób przebywających na oddziale dla osób bezdomnych poprzez remont łazienki wraz z WC, przedpokoju oraz 2 pomieszczeń sypialnych. Realizacja zadania przewiduje również zakup drobnego sprzętu gastronomicznego do kuchni a także  zapewnienie zabezpieczenia socjalno – bytowego w postaci wyżywienia i noclegu. Realizację projektu zainauguruje spotkanie z wszystkimi osobami biorącymi udział w projekcie. Jednym z głównych działań przewidzianych ramach w realizacji zadania są prace ergoterapeutyczne, obejmujące swoim zakresem przede wszystkim drobne prace wykończeniowe, glazurnicze, kuchenne oraz porządkowe. Prace wykonywane w ramach ergoterapii będą dostosowane do indywidualnych możliwości zarówno fizycznych
i psychicznych poszczególnych osób. Zadanie wykorzystuje dobre praktyki wypracowane przez oferenta w latach wcześniejszych, gwarantując tym samym wysoką jakość i skuteczność oddziaływań. Działania przewidziane w projekcie są zgodne z zapisami Programu współpracy Wojewody Zachodniopomorskiego z podmiotami niepublicznymi działającymi w zakresie pomocy społecznej na 2018r. Wszystkie działania gwarantują osiągnięcie wyznaczonych celów, a kompetentna i doświadczona kadra zapewni rzetelną i prawidłową realizację zadania oraz terminowe rozliczenie przyznanej dotacji.

                                                                                                            Alina Sichowska

                                                                                                          Koordynator projektu

 darzewo_logo_bw 2Wojewoda Zachodniopomorski

Zadanie pn. „Oaza – kompleksowy program wsparcia osób bezdomnych”  jest współfinansowane z budżetu Wojewody Zachodniopomorskiego.

Umowa nr 380/S1/2018.