„Pokonać bezdomnosć. Program pomocy osobom bezdomnym”

„ Pokonać bezdomność …”

Od 14 maja 2018r. w Ośrodku Rehabilitacyjno – Postresocjalizacyjnym w Darżewie trwa realizacja projektu pn.” Pokonać bezdomność. Program pomocy osobom bezdomnym, Moduł II: Aktywizacja,
Cel: Prowadzenie działań aktywizujących skierowanych do osób bezdomnych” współfinasowanego ze środków Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej. Celem projektu jest aktywizacja  społeczno – zawodowa osób bezdomnych zamieszkałych w darżewskiej placówce. W ramach realizacji zadania uczestnicy zostaną objęci różnymi instrumentami aktywizacyjnymi m.in. otrzymają wsparcie asystenta osoby bezdomnej, coacha kariery i terapeuty. Ponadto bezpośredni odbiorcy programu będą uczestniczyć w szkoleniu z obsługi komputera podstawowych programów i Internetu, warsztatach ergoterapeutycznych oraz kursach i szkoleniach zawodowych. Realizacja programu potrwa do 31.12.2018r.

mrpips_logo-495x495                                                     darzewo_logo_bw

Zadanie współfinansowane ze środków Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej w ramach programu pn.” Pokonać bezdomność. Program pomocy osobom bezdomnym”,
Moduł II Aktywizacja,  Cel: prowadzenie działań aktywizujących  skierowanych do osób bezdomnych