Dobra strategia – skuteczna profilaktyka

Dobra strategia – skuteczna profilaktyka 

Od 1 maja 2018 roku do 30 września 2018 w Ośrodku Rehabilitacyjno – Postresocjalizacyjnym w Darżewie jest realizowane 60 godz. szkolenie pn. „Koncepcja poznawczo – behawioralna w kontekście profilaktyki uzależnień” dofinansowane środkami budżetu Województwa Zachodniopomorskiego. W szkoleniu bierze udział 15 osób – m.in. pracownicy i wolontariusze Ośrodka Rehabilitacyjno – Postresocjalizacyjnego w Darżewie oraz instytucji zajmujących się edukacją m.in. pedagodzy, psycholodzy, wychowawcy, kuratorzy sądowi i asystenci rodzin. Głównym celem realizacji zadania jest podniesienie kwalifikacji zawodowych uczestników szkolenia w zakresie strategii profilaktycznych z wykorzystaniem zasad i koncepcji nurtu poznawczo – behawioralnego. Realizacja projektu przyczyni się do zwiększenia kompetencji zawodowych bezpośrednich uczestników projektu jak również poprawy sytuacji dzieci i młodzieży z województwa zachodniopomorskiego należących do grup ryzyka, eksperymentujących z różnymi substancjami psychoaktywnymi, pochodzących ze środowisk i rodzin, w których występuje uzależnienie. Ponadto projekt w szerszym wymiarze przyczyni się do zwiększenia jakości oraz skuteczności programów profilaktycznych realizowanych przez różne instytucje z terenu województwa zachodniopomorskiego. Zadanie wykorzystuje dobre praktyki wypracowane przez oferenta w latach wcześniejszych, gwarantując tym samym wysoką jakość i skuteczność oddziaływań. Realizacja zadania wpisuje się w cele założone w Wojewódzkim Programie Przeciwdziałania Uzależnieniom na lata 2012 – 2020: Cel strategiczny 3: Ograniczenie zjawiska zażywania substancji psychoaktywnych przez dzieci i młodzież. Cel cząstkowy 3.1: Zwiększenie jakości i dostępności programów profilaktycznych z zakresu uzależnień. Działanie: 3.1.1 Szkolenie pracowników instytucji zajmujących się: edukacją, pomocą społeczną, wymiarem sprawiedliwości, pracujących
z dziećmi i mlodziezą w zakresie strategii profilaktycznych.

pomorze_zach                                                            darzewo_logo_bw

 

 

Zadanie pn. „Zwalczanie narkomanii: Dobra strategia-skuteczna profilaktyka. Cel strategiczny 3: Ograniczenie zjawiska zażywania substancji psychoaktywnych przez dzieci i młodzież                                Cel cząstkowy 3.1: Zwiększenie jakości i dostępności programów profilaktycznych z zakresu uzależnień. Działanie: 3.1.1 Szkolenie pracowników instytucji zajmujących się: edukacją, pomocą społeczną, wymiarem sprawiedliwości, pracujących z dziećmi i młodzieżą w zakresie strategii profilaktycznych. Zadanie współfinansowane ze środków Wojewódzkiego Programu Przeciwdziałania Uzależnieniom na lata 2012-2020 ujętych w budżecie Województwa Zachodniopomorskiego w 2018”.