HIV/AIDS -WŁĄCZ MYŚLENIE

 

„HIV/AIDS – włącz myślenie” to kolejne przedsięwzięcie realizowane przez Ośrodek Rehabilitacyjno – Postresocjalizacyjny w Darżewie z zakresu problematyki HIV/AIDS.   Projekt jest bezpośrednio skierowany do uczniów szkół podstawowych, gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych z terenu województwa zachodniopomorskiego -powiatu koszalińskiego – Zespołu Szkół nr 1 w Koszalinie oraz powiatu białogardzkiego – Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Tychowie, Gimnazjum im. Jana Pawła II w Tychowie, Zespołu Szkół w Dobrowie. Ponadto odbiorcami projektu będą pracownicy  organów publicznych (Urzędów Miejskich, Urzędów Gminy, MOPS-ów, PCPR-ów, MOPRów), jednostek organizacyjnych instytucji publicznych z terenu województwa zachodniopomorskiego  np.  gminy Manowo, Tychowo, Biały Bór, Bobolice, Polanów, Szczecinek, Sławno, Koszalin. Całość zadania obejmuje swoim zakresem kompleks działań mających przyczynić się do wzrostu świadomości mieszkańców województwa zachodniopomorskiego w zakresie przyczyn, działań zapobiegawczych, skutków, jak również potencjalnych zagrożeń wynikających z zakażenia wirusem HIV/AIDS. Głównym celem przedsięwzięcia jest ograniczenie rozprzestrzeniania się zakażeń HIV m.in. poprzez zapewnienie odpowiedniego dostępu do informacji, edukacji i usług w zakresie profilaktyki HIV/AIDS uczniom szkół podstawowych (klasy VII), gimnazjalnych (klasy II i III), ponadgimnazjalnych (kl. I-IV) oraz przedstawicielom instytucji publicznych i jednostek organizacyjnych tych instytucji, których siedziby znajdują się na terenie województwa zachodniopomorskiego. Projekt jest zgodny z harmonogramem Krajowego Programu Zapobiegania Zakażeniom HIV i zwalczania AIDS  opracowanym na lata 2017-2020.

2Wojewoda ZachodniopomorskiZadanie pn. „HIV/AIDS-włącz myślenie” jest współfinansowane ze środków budżetu Wojewody Zachodniopomorskiego.

Umowa nr 84/ZP/2017