O nas

Przyjmujemy osoby uzależnione od substancji psychoaktywnych, posiadające jednostkę chorobową wg klasyfikacji ICD – 10 od F 11.2 do F 19.2, z wyłączeniem F 17. Nie przyjmujemy osób uzależnionych wyłącznie od alkoholu (z rozpoznaniem F 10.2).

Zapraszamy do zapoznania się z warunkami i zasadami przyjęcia.

Rejestracja online (kliknij)

Skierowanie na leczenie (do pobrania – kliknij)

Regulamin Ośrodka (do pobrania – kliknij)

Na terenie placówki istnieje możliwość wykonywania pracy na cele społeczne w ramach kary ograniczenia wolności.

Przyjmujemy osoby z sądowym nakazem leczenia.

W ramach realizowanych programów nasi podopieczni mają możliwość podnoszenia kwalifikacji zawodowych, nabywania i trenowania umiejętności i kompetencji społecznych oraz kształtowania wizerunku w związku z readaptacją społeczną i zawodową.

Rejestracja osób w dni powszednie, tj. od poniedziałku do piątku, w godz. 8:00 – 14:00, pod numerem telefonu:
94 318 37 95.

Nadzór nad pracą Kadry Terapeutycznej sprawuje superwizor Krajowego Biura do Spraw Przeciwdziałania Narkomanii.

Ośrodek posiada certyfikację Systemu Zarządzania Jakością ISO 9001:2015.

glowna

Jesteśmy organizacją pożytku publicznego. Zachęcamy Państwa do przekazania 1% podatku dochodowego od osób fizycznych na rzecz naszego ośrodka w kontekście ustawy O działalności pożytku publicznego i o wolontariacie. Wypełniając odpowiednią rubrykę w rocznym zeznaniu podatkowym PIT (28, 36, 36L, 37, 38) należy wpisać w pozycji Numer KRS: 0000169232. Z góry dziękujemy za wsparcie naszej placówki.

logo_1procent_m