O nas

Uwaga posiadamy wolne miejsca !!!!!!

Aktualnie w naszej ofercie posiadamy wolne miejsca dla osób uzależnionych od substancji psychoaktywnych oraz na oddziale dla osób bezdomnych.
Wszystkich chętnych zapraszamy do kontaktu pod nr  tel. 94 318 37 95

Ośrodek

Przyjmujemy osoby uzależnione od substancji psychoaktywnych, posiadające jednostkę chorobową wg klasyfikacji ICD – 10 od F 11.2 do F 19.2, z wyłączeniem F 17. Nie przyjmujemy osób uzależnionych wyłącznie od alkoholu (z rozpoznaniem F 10.2).

Zapraszamy do zapoznania się z warunkami i zasadami przyjęcia.

Skierowanie na leczenie (do pobrania – kliknij)

 

Na terenie placówki istnieje możliwość wykonywania pracy na cele społeczne w ramach kary ograniczenia wolności.

Przyjmujemy osoby z sądowym nakazem leczenia.

W ramach realizowanych programów nasi podopieczni mają możliwość podnoszenia kwalifikacji zawodowych, nabywania i trenowania umiejętności i kompetencji społecznych oraz kształtowania wizerunku w związku z readaptacją społeczną i zawodową.

Rejestracja osób w dni powszednie, tj. od poniedziałku do piątku, w godz. 8:00 – 14:00, pod numerem telefonu:
94 318 37 95.

certyfikat-217x300

Nadzór nad pracą Kadry Terapeutycznej sprawuje superwizor Krajowego Biura do Spraw Przeciwdziałania Narkomanii.

Ośrodek posiada certyfikację Systemu Zarządzania Jakością ISO 9001:2008.

glowna

Jesteśmy organizacją pożytku publicznego. Zachęcamy Państwa do przekazania 1% podatku dochodowego od osób fizycznych na rzecz naszego ośrodka w kontekście ustawy O działalności pożytku publicznego i o wolontariacie. Wypełniając odpowiednią rubrykę w rocznym zeznaniu podatkowym PIT (28, 36, 36L, 37, 38) należy wpisać w pozycji Numer KRS: 0000169232. Z góry dziękujemy za wsparcie naszej placówki.

logo_1procent_m